svetainę sukūrė proweb.lt

Kolektyvas


Antanas Markuckis
Direktorius; Meno vadovas
a.markuckis@gmail.com
skype Antanas Markuckis
+370 687 42762

Daiva Skrupskelienė
Direktoriaus pavaduotoja

Nijolė Valuntienė
Vyr. buhalterė

Andrius Gaigalas
Garso režisierius

Ina Jackūnienė
Šviesos režisierė

Reda Matuzevičienė
Režisieriaus asistentė

Marina Kreidi
Kostiumų dailininkė


Jolanta Liaudginienė
Ūkio dalies specialistė

Vidas Vaškevičius
Vairuotojas

Virginija Balašauskienė
Kontrolierė

Kristina Povilonienė
Rūbininkė


Algita Markevičė
Kultūrinės veiklos ir rinkodaros
specialistė